Wanneer is het Wapenstilstand 2017?

Wanneer is het Wapenstilstand 2017?

Wanneer is het Wapenstilstand 2017? Zaterdag 11 november 2017.
Wanneer is het Wapenstilstand 2018? Zondag 11 november 2018.
Wanneer is het Wapenstilstand 2019? M
aandag 11 november 2019.
Wanneer is het Wapenstilstand 2020?
Op Woensdag 11 november 2020.Wapenstilstand: de herdenking van de Eerste Wereldoorlog

wanneer is het wapenstilstand 1

Wanneer is het Wapenstilstand in België?

Wapenstilstand wordt elk jaar opnieuw op dezelfde dag gevierd, namelijk op 11 november. Op Wapenstilstand herdenken we de wapenstilstand die getekend werd tussen de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog en Duitsland. Deze werd getekend in Compiegne, Frankrijk, om een einde te maken aan de groeiende vijandelijkheden aan het Westelijke front. Het elfde uur, van de elfde dag, van de elfde maand is het moment waarop het tekenen van deze Wapenstilstand wordt herdacht die plaatsvond op 11 november 1918. Deze ondertekening was dan ook meteen het einde van de eerste Wereldoorlog.

Na vier jaar ononderbroken te hebben gevochten werden de wapens neergelegd om 11 uur op 11 november 1918. Dat moment werd dan ook wereldwijd geassocieerd met de herdenking van alle mensen die gestorven waren in de oorlog. Ook deze mensen worden herdacht op 11 november. De Eerste Wereldoorlog heeft ervoor gezorgd dat meer dan 70 miljoen mensen moesten vluchten uit België en omringende landen. Men vermoedt dat er tijdens deze oorlog tussen de 9 en 13 miljoen doden gevallen zijn. Eén derde van deze mensen hebben nooit een graf gekregen. Daarom kreeg het 11e uur, van de 11e dag in de 11e maand een belangrijke en speciale betekenis na de oorlog.

Wanneer is het Wapenstilstand?

Wapenstilstand wordt elk jaar op 11 november gevierd. Dit om in het verf te zetten dat de Eerste Wereldoorlog op de 11e dag van de 11e maand om 11u officieel beëindigd werd in 1918.

Wat is de achtergrond van Wapenstilstand?

Op 28 juni 1914 werd de aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk vermoord bij de grens van Bosnië. Dit wakkerde een aantal allianties op. Het duurde amper een week vooraleer de meeste grote Europese landen in een oorlog verstrengeld zaten. In november 1918 ontmoeten de maarschalk Ferdinand Foch (geallieerden) en Matthias Erzberger (Duitsland) nabij het stadje Compiegne in de streek van de Picardie in Frankrijk. Deze mannen tekenden toen een Wapenstilstand. De Eerste Wereldoorlog eindigde met de implementatie van een wapenstilstand. Een tijdelijke stopzetting van de vijandelijkheden tussen de geallieerden en Duitsland. In dit geval gelde de tijdelijke stopzetting tot het finale vredesverdrag. Dit werd ook het Verdrag van Versailles genoemd en werd in 1919 ondertekend. In heel wat landen van de geallieerden werd deze dag verklaard tot een nationale feestdag. Deze diende om de soldaten te herdenken die tijdens de Wereldoorlog gesneuveld waren.Wanneer is het Wapenstilstand in andere landen en hoe wordt dat daar genoemd?

In de Verenigde Staten spreekt met over “Veterans Day”. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde president Eisenhower de naam van deze dag. De naam “Armistice Day” (Wapenstilstand) werd “Veterans Day” in 1954. Een gelijkaardig hernoeming van deze dag vond plaats in het Verenigd Koninkrijk. Daar begon men “Remembrance Day” te vieren. Deze dag word elke tweede zondag van november gehouden. Dat is meestal de zondag die zich het dichtst bij 11 november zal bevinden. Overal in het Verenigd Koninkrijk vinden er dan speciale misvieringen plaats. Maar ook andere herdenkingsdiensten bij oorlogsmonumenten.

Hoe viert men Wapenstilstand in verschillende landen?

Bij de eerste herdenking van Wapenstilstand in 1919 werden er twee minuten stilte ingelast. Dit gebeurde bij de herdenkingsceremonie die plaatsvond bij het grafmonument in Londen. Deze stilte werd voorgesteld door een Australische journalist, Edward Honey. Deze twee minuten stilte werd al snel beschouwd als een respectvolle, en dus ook populaire, manier om de overledenen te herdenken op Wapenstilstand.

In Groot-Brittannië vind er jaarlijks een nationale ceremonie plaats bij het grafmonument in Londen. De koningin legt er de eerste krans neer. Daarna worden er ook kransen gelegd op het graf van de doden door familieleden.

In Frankrijk worden er speciale kerkdiensten gehouden op Wapenstilstand. Deze dienen om de mensen die gestorven zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Maar ook de slachtoffers van de oorlogen die daarna nog volgden. Er zijn heel wat militaire parades bij oorlogsmonumenten en bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Parijs. Publieke figuren zoals de president van Frankrijk leggen kransen en bloemen neer bij deze monumenten. Het is daar ook gebruikelijk om op 11 november zwarte of donkere kleren te dragen. Wapenstilstand heeft in Frankrijk een zeer plechtig karakter.

In Canada worden alle leden van de krijgsmacht herdacht op “Remembrance Day”. De officiële ceremonies worden gehouden bij het “National War Memorial” in Ottawa. Meestal begint deze ceremonie met het luiden van de klokken in de beiaard van de Vredestoren. Terwijl dit gebeurt komen er leden toe van de Canadese krijgsmacht op de Confederation Square, gevolgd door het diplomatisch korps van Ottawa, ministers, speciale gasten en de koninklijke familie.

Waarom draagt men klaprozen op Wapenstilstand?

wanneer is het wapenstilstand

Wanneer is het Wapenstilstand? Klaprozen

Klaprozen werden een populair symbool voor de soldaten die stierven tijdens de oorlog. Dit komt omdat tijdens de oorlog heel wat vernielingen in de Vlaamse Velden (Flanders Fields) plaatsvonden. Het enige dat deze verwoestingen leek overleefd te hebben waren klaprozen. Dit bracht voor heel wat soldaten nieuwe hoop. Sindsdien word de klaproos gebruikt als symbool voor het herinneren van de gedode soldaten. Het maakt integraal deel uit van de ceremonies op Wapenstilstand.